DİĞER MALİGN MEME LEZYONLARI

DİĞER MALİGN MEME LEZYONLARI

1 . Lenfoma ve Lösemi

Memenin primer non sancak hodgkin lenfoması memenin malign lezyonlarını % 0 . 1 sancak 0 . 5 ini oluşturur . Lenfomatöz veya lösemik depozitler çoğunlukla dissemine ve multisentrik hastalığın infiltrasyonlarıdır . Mammografilerde stromal dansitede diffüz yükseliş , ciltte kalınlaşma , parankimal nodüler kitleler ve aksiller lenfadenomegaliler görülür . Lenfomalar aksiller veya intramammer lenfadenopatiler oluşturabilir veya iyi veya berbat hudutlu meme nodülleri halinde görülebilirler .

2 . Metaplastik kanserler

Skuamöz ve sarkomatöz metaplaziler en sık sık invaziv duktal karsinomlarda , primer meme sarkomlarında ve phylloid tümörde görülebilen yassı hücreli , spindle hücreli veya heterolog mezenşimal büyüme benzeri patolojik bulgulardır . Çoğunlukla az diferansiye tümörlerde görülürler ve berbat prognoz gösterirler . Meme kanserlerinde metaplastik farklılıklar seyrektir

3 . Sarkomlar

Fibrosarkomlar en sık sık primer meme sarkomlarıdır . Fibroadenoma benzerler , fakat düzensiz konturlu , lokal infiltrasyon gösteren ve çok çabuk yükselen kitlelerdir .

4 . Metastatik Meme Lezyonları

Memeye metastazlar , meme malignitelerinin % 1 sancak 2 sini oluşturur . Mammografik görünümleri fibroadenoma benzeyen iyi hudutlu tek kitle halinde olabilmektedir . Memeye en sık sık karşın memeden , lenfoma , melanom , narin doku sarkomları , granülositik sarkoma , akciğer bronş karsinomu , mide , prostat , over ve serviks malignitelerinin metastazları görülür . Ek Olarak az sık sık memeye metastatik tranzisyonel hücreli karsinoma metastazı bildirilmiştir Metastazlar en sık sık soliter ve düzensiz konturlu kitleler halinde görülür . Memeye metastazların % 85′ i soliter ve unilateraldir , mammografide metastazlar yuvarlak , multiple , düzensiz kenarlı kitleler halinde izlenirler . Ultrasonografide multiple hipoekoik solid kitleler görülür .

Meme kanserlerinin kendisinin metastazları ise sık sık , akciğer , karaciğer , kemik , plevra , sürrenal ve böbreklere olmaktadır . Ek Olarak az sık sık metastazlar dalak , pankreas , over , beyin , temporal kemik ve tiroidde izlenmektedir .

Yorum yapın