Hukuken Tecavüz

Hukuken Tecavüz

Reşit olmayanla seks , cinsel rüşt yaşı altında meydana gelen biri ile gerçekleştirilen gönüllü seks . Yaşı minik meydana gelen tarafın rızası olsa bile
kanunen cinsel bağlamda reşit sayılmadığı amaçlı birçok ülkede tecavüz onay edilir ve suçtur . Kavram çeşitli ülkelerin yasalarında
” Hukuken tecavüz ” ya da ” kanunen tecavüz ” [2] vb . çeşitli adlar alabilir .

Reşit olmayanla cinsel ilişkide , kolay değil kullanılıp kullanılmadığına bakılmaz . Kurban cinsel erginliğe ulaşmış olabilmektedir fakat sancak cinsel rüşt yaşı altında
olduğu amaçlı sancak artık cinsel rıza gösteremeyecek yaşta meydana geldiği onay edilir . Kurbanların çoğunlukla ergenlik öncesi çocuklar meydana geldiği cinsel saldırılar
ise çoğunlukla ek olarak zor cezai yaptırıma uğrar .

Bu hata Türk Hüküm Kanunu’nun 104 . maddesinde şu biçimde düzenlenmiştir:

( 1 ) Cebir , tehdit ve hile olmaksızın , onbeş yaşını sonlandırmış meydana gelen çocukla cinsel ilişkide yer alan birey , yakıntı üst kısmına , iki seneden 5 seneye
kadar mapus cezasıyla cezalandırılır .

( iki ) ( İptal: Ana . Mah . nin 23/11/2005 tarihindeki ve E: 2005/103 , K: 2005/89 sayılabilir kararıyla; Yine düzenleme: 18/6/2014 sancak 6545/60 md . )
Suçun mağdur ile içinde evlilik yasağı yer alan birey aracılığıyla işlenmesi hâlinde , yakıntı aranmaksızın , on seneden on 5 seneye civarı
hapis cezasına hükmolunur .
( 3 ) ( Ek: 18/6/2014 sancak 6545/60 md . ) Suçun , evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen ya da koruma amaçlı aile ilişkisi
çerçevesinde savunma , bakım ve gözetim yükümlülüğü yer alan birey aracılığıyla işlenmesi hâlinde , yakıntı aranmaksızın iki. fıkraya yönelik cezaya hükmolunur .

2004 tarihindeki yasadaki , fail mağdurdan 5 yaştan ek olarak kocaman ise , yakıntı şartı aranmaksızın cezanın iki kat artırılacağı
hükmü Anayasa Mahkemesi aracılığıyla iptal edilmiştir .

15 yaşının altındaki çocukla seks ise genç cinsel istismarı sayılır ve cezası ek olarak ağırdır .

Yorum yapın