Poligami

Poligami

Poligaminin her ikiside kuşkusuz uzun ve saygıderğer bir tarihe sahiptir. Polijiniye Tevrat’ta da Kur’an da da göz yumulur. Oysa,Hıristiyanlığın etkisi
altında ve cinsel eşitlik taleplerinin gelişmesinin bir sonucu olarak,evlilik bu biçimi Batı uygarlığında uzun zamandır görünmedi ve dünyanın başka
bölgelerinde de bir baskı altında bulunmaktadır. 19.yüzyılda Amerika’da,Mormonlar onu yeniden canlandırmaya çalıştı,ancak en azından bu uygulama resmi
bir baskı sonucunda kısa bir zaman içinde yok edilmeye zorlandı. Her şeye karşın,poligami bazı insanlar için çekiciliğini sürdürdü. Öte yandan,pek çok
Batılının tekrar tekrar evlenip boşanmasıyla “seri halinde” poligamiye benzere bir uygulamaya başladıkları gözlendi. Gelecekte resmen öyle yapma haklarını
kazanırlarsa,bazı erkekler yeniden birkaç kadın ve bazı kadınların da bir kaç koca alması inanılmaz olmayacaktır. Ancak bugün birtakım insanlar iki evlilikten
dolayı mahkum ediliyor,dava konusu olmaktan kaçanlar da menage a trois diye adlandırılan biri resmi,öbürü resmi olmayan eşle birlikte yaşıyorlar. Günün
birinde bu tür düzenlemeler pekala resmen tanınabilir. Böyle bir evlilikte her eşe aynı yasal hakların verilmesinin zorunlu olduğunu söylemek ble gereksiz.

Yorum yapın